Νέα Ελληνική Μετανάστευση: Call for Papers

Call for papers
Διημερίδα «Νέα Ελληνική Μετανάστευση»
14-15 Οκτωβρίου 2017, Βερολίνο

Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Βερολίνου/Βρανδεμβούργου διοργανώνει στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017 Διημερίδα με θέμα τη «Νέα Ελληνική Μετανάστευση», στοχεύοντας στη διεπιστημονική διερεύνηση των πολύπλευρων πτυχών του φαινομένου αυτού και στην ανάπτυξη ευρύτερης συζήτησης και προβληματισμού ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους εμπλεκόμενους ελληνικούς και γερμανικούς φορείς και τους ίδιους τους μετανάστες.

Η σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση που άγγιξε την Ελλάδα, και μάλιστα με αυξημένη ένταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οδήγησε σε ένα νέο κύμα μετανάστευσης. Υπολογίζεται ότι από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν μεταναστεύσει περίπου 400.000 Έλληνες σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη Γερμανία και στην Αγγλία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Η Διημερίδα επιδιώκει την ανάλυση συνολικά του φαινομένου και την ανάδειξη μίας σημαντικής πτυχής του, αυτής της μετακίνησης υψηλά καταρτισμένων ατόμων, κάτι που έχει επικρατήσει να ονομάζεται ως «διαρροή εγκεφάλων» (“brain drain”).

Στην διημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν και να εισηγηθούν:

  1. Επιστήμονες και ερευνητές/ερευνήτριες με ειδίκευση στο θέμα (Νέα) Ελληνική Μετανάστευση.
  2. Επιστήμονες και ερευνητές/ερευνήτριες με ειδίκευση στο θέμα της διαρροής εγκεφάλων.
  3. Εκπρόσωποι μαζικών φορέων (φορείς και σύλλογοι της διασποράς, Μ.Κ.Ο., συνδικάτα, κρατικοί φορείς) που αλληλοεπιδρούν ή καλούνται να διαχειριστούν το φαινόμενο αυτό.

Θεματικές ενότητες

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ερευνητική αποτύπωση της νέας ελληνικής μετανάστευσης με έμφαση στο φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» («brain drain»). Θεωρητική διερεύνηση των αιτιών και πολιτικές διαχείρισης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Εμπειρίες των νέων μεταναστών στις χώρες υποδοχής. Διαδικασίες κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και η αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της διασποράς.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις των νέων Ελλήνων μεταναστών με τις τοπικές κοινωνίες και η παρουσία και δράση των ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών στις χώρες υποδοχής.

 

Γλώσσες της Διημερίδας είναι η Γερμανική και η Ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2017:

1.     Αίτηση συμμετοχής online στο…

2.     Περίληψη της εισήγησής τους στα γερμανικά η ελληνικά έως 300 λέξεις.

3.     Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων (40-60 λέξεις έκαστος συγγραφέας σε πεζό κείμενο).

Η αποδοχή ή μη αποδοχή των εισηγήσεων θα αποφασιστεί από την επιστημονική επιτροπή της διημερίδας, και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους ως την 31η Μαΐου 2017.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Διημερίδας:

Γιώργος Ψαχούλιας

info@gr-akademiker-berlin.de

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Μιχάλης Γεωργίου